Interview

Hora est!
Gesprek met Henk Ritzen over zinvolle leerwegen

Hora est!

Op 31 januari jl. promoveerde Henk Ritzen aan de Radboud Universiteit (voorheen: Katholieke Universiteit) Nijmegen, op een onderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2. Henk is senior beleidsmedewerker van de beleidseenheid Onderwijs en Kwaliteitszorg van het ROC van Twente en hoofdredacteur van het prachtige vakblad Onderwijs & gezondheidszorg.

Noten

  1. Inmiddels gefuseerd met ROC Twente Plus in ROC van Twente
  2. Wet Educatie en beroepsonderwijs (1996)
  3. In dit onderzoek gedefinieerd als een begeleidingsvorm van het onderwijsvernieuwingsproces dat binnen de onderwijsexperimenten plaatsvindt

 

Literatuur

  1. Ritzen, Henk (2004): Zinvolle Leerwegen. Actieonderzoek naar innovatieve leeromgevingen voor ROC-leerlingen van kwalificatieniveaus 1 en 2. Soest: uitgeverij Nelissen
  2. Wenger, E. (1998): Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: University Press
  3. Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M. (2002): Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Boston: Harvard Business School Press.