Recensies

Vier recensies

Vier recensies

Martin Reekers, "Coachen in het hoger beroepsonderwijs",
Uitgeverij Nelissen, 2004
ISBN 90 244 1690 6
Prijs € 18,50

"Cultuur en zorg
Een interculturele benadering van zorg in de verpleging"
Marijke Visser en Anneke de Jong
Uitgeverij Coutinho, 2e herziene druk
ISBN 90 6283 416 7
Prijs € 22,00

Rosita Steenbeek,
"Intensive care"
Prometheus, Amsterdam, 2004
ISBN 90-446-0373-6
165 pagina's prijs: € 15,–

Nurse Education Today
Volume 25 issue 1 Jan 2005