Leerpraktijk

Coaching getoetst (deel II)

Coaching getoetst (deel II)

De invoering van het competentiegerichte onderwijs vraagt om een andere wijze van toetsing: het afl eggen van proeven van bekwaamheid. De toolkit is bedoeld als voorbeeld van een mogelijke wijze van toetsing voor het HBO. De schrijvers willen de discussie openen over de vormgeving van een proeve en komen tot uitwisseling van ervaringen en good practices.

In dit artikel

Inleiding
Ondersteunende activiteiten
Evaluatie van de werkwijze
Discussieonderwerpen
Literatuur
Bijlage I
Bijlage 2
Bijlage 3 Casus voor de Proeve

Literatuur

  1. Hersey, D.P. (1992) Situationeel leidinggeven, 65-77. Contact, Amsterdam.
  2. Boerekamps, J. (2003) Omgaan met weerstand, 118-126. In: Inleiding in coaching. Academic Service, Schoonhoven.
  3. Fleuren, G. (2000). Agogiek voor gezondheidszorg en verpleegkunde. Bohn Stafleu van Loghum, Deventer.

Wij zijn erg benieuwd naar uw reactie.

Ger Fleuren (ger.fleuren@han.nl) en Joke van der Meer (joke.vandermeer@han.nl)