Overige

Kan er nog meer bij?
De opleidingscapaciteit van verpleegafdelingen inzichtelijk gemaakt

Kan er nog meer bij?

‘Als een afdeling gaat sputteren, kunnen er geen leerlingen meer bij.’ Aan de hand van deze vuistregel worden in veel ziekenhuizen de leerlingen over de afdelingen verdeeld. De planning van de praktijkperioden is vaak voor een groot deel nattevingerwerk. Met als gevolg een ongelijke verdeling van de opleidingslast en onvoldoende inzicht in de capaciteit die op een bepaald moment nog beschikbaar is. Wanneer men het planningsproces wil automatiseren, dan ontkomt men er niet aan om de opleidingscapaciteit van de afdelingen op de één of andere objectieve manier meetbaar te maken. De praktijkcoördinatoren van de Universitaire Medische Centra (UMC's) hebben zich in het kader van de ontwikkeling van planningssoftware intensief met dit probleem beziggehouden. In dit artikel wordt de door hen ontwikkelde methode gepresenteerd en toegelicht aan de hand van gegevens over de opleidingscapaciteit van het AMC.

In dit artikel

Inleiding
Beschikbaarheid van werkbegeleiders
Verschillende leerlingroosters
Normering en maximale capaciteit
Voordelen van het inzichtelijk maken
Conclusie
Literatuur

Literatuur

  1. Both, J.C. Wat kan op de werkplekken worden geleerd? Methodologische kanttekeningen bij de uitvoering van een leerplaatsanalyse. Onderwijs en Gezondheidszorg 2000a; 24 (1): 17-21.
  2. Both, J.C. Het AMC als leerplaats voor de HBO-V-student. Uitvoering en resultaten van de leerplaatsanalyse in een Academisch Ziekenhuis. Onderwijs en Gezondheidszorg 2000b; 24 (6): 9-13.
  3. Cremers, A. Tekort aan stages verdient regionale aanpak. Verpleging Nu, december 2003, p. 12.