Overige

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen

Leercoaching als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen

Het MBO maakt zich op voor het competentiegericht opleiden. De opdracht voor het MBO is beroeps-, leer- en burgerschapscompetenties aan te leren waardoor de deelnemer wordt voorbereid op het succesvol functioneren in een beroep en in de maatschappij en een leven lang te blijven en te willen leren. Leercoaching, als kapstok voor competentiegericht leren en ontwikkelen kan hieraan een goede bijdrage leveren. Leercoaching is een begeleidingsmodel om de deelnemer te activeren en te motiveren steeds zelfstandiger aan de slag te gaan, en om de begeleider structuurte bieden om de leercompetenties van de deelnemer te (leren) coachen. De begeleider kan zichzelf hiermee ontwikkelen en de deelnemer en de begeleider ontwikkelen zich tot kenniswerkers

Noten

 1. www.colo.nl
 2. Je bent kenniswerker als je data om kunt zetten in voor jezelf betekenisvolle ervaringen waardoor jouw persoonlijke ontwikkeling gevormd wordt in relatie tot anderen.
 3. Zie: www.colo.nl
 4. Zie Grinsven (2003)

 

Referenties

 1. Boekaers M. (2002). Motivation to learn. Chigaco: Universiteit Illinois.
 2. Brandsma, J. (1998) Een leven lang leren: een realistisch perspectief? In Onderzoeksrapport in opdracht van de projectstaf 'een leven lang leren', (On)mogelijkheden en perspectieven van een leven lang leren (pp 115-124). Twente: OCTO.
 3. Brinke, S. ten, Valk, T. van der, & Heer, A. de (2003). Schokkende leerervaringen met het Studiehuis. Velon, 24 (3), 63-68.
 4. Dellen, van, T. (2001). De humanistische Opleidingskunde. In J.W.M.Kessels en R.F. Poell (Red.), Human resource Development, organiseren van het leren (pp 67-101). Groningen: Samsom
 5. Dewulf, L. (2003). Gras groeit niet door er aan te trekken. Opleiding & Ontwikkeling, 16, (5), 6-15.
 6. Engelen, A.J.A., & Bergen, Th.C.M. (2002). Op zoek naar de kwaliteit van coachingsdialogen. Meso focus: Over schoolorganisaties en onderwijsmanagement, vol.45.
 7. Grinsven, L.C.M. van. (2003). Krachtige leeromgevingen in het Middelbaar beroepsonderwijs: effect op Motivatie en Strategiegebruik bij zelfregulerend leren? Leiden: Universiteit Leiden.
 8. Harrison, R., & Kessels, J.W.M. (2004). Human Resource Development in a Knowledge Economy. An Organisational View. New York, N.Y.: Palgrave Macmillan.
 9. Kessels, J.W.M. (2001). Verleiden tot kennisproductiviteit. Oratie. Enschede: Universiteit Twente.
 10. Onstenk, J. (2000). Op zoek naar een krachtige beroepsgerichte leeromgeving. Fundamenten voor een onderwijsconcept voor de bve-sector. 's-Hertogenbosch: CINOP.
 11. Thijssen, J.G.L. (1997). Leren om te overleven. Over personeelsontwikkeling als permanente educatie in een veranderende arbeidsmarkt. Oratie. Utrecht: Universiteit Utrecht.
 12. Website: www.colo.nl