Overige

De competentiegerichte kwalificatiestructuur in het MBO: gevolgen voor leren en opleiden

De competentiegerichte kwalificatiestructuur in het MBO: gevolgen voor leren en opleiden

Binnen enkele jaren zal in de zorgopleidingen van het middelbaar beroepsonderwijs het competentiegericht leren centraal staan. De OVDB, kenniscentrum voor Leren in de praktijk, ontwikkelt een competentiegerichte kwalificatiestructuur, die de basis vormt voor de curricula van de zorgopleidingen. Voor de beroepen in de zorg is de competentiegerichte kwalificatiestructuur gebaseerd op 'Gekwalificeerd voor de toekomst' en op de nadien ontwikkelde beroepsprofielen. De kwalificatieprofielen zullen inhoudelijk worden afgestemd op recente ontwikkelingen in de zorg. In dit artikel wordt de volgende vraag beantwoord: welke concrete veranderingen voor leren en opleiden zijn ten gevolge van de invoering van de nieuwe kwalificatiestructuur te verwachten?

In dit artikel

Aanleiding
Competentiegericht opleiden
De gevolgen van competentiegericht opleiden?
Aard van de leeromgeving
Nieuwe organisatievormen?
Examinering
Conclusies
Literatuur

Literatuur

  1. ACOA, Een wending naar kerncompetenties; de betekenis van kerncompetenties voor de versterking van de kwalificatiestructuur secundair beroepsonderwijs, Den Bosch, 1999
  2. Bransford, J.D. e.a. How people learn, Washington, 2000. Geciteerd in: N. Zijlstra, STOAS, Kwalificerend competentiegericht middelbaar beroepsonderwijs, Wageningen, 2002
  3. COLO, Samen werken aan leren. Naar een competentiegerichte kwalificatiestructuur voor het middelbaar beroepsonderwijs, Zoetermeer, 2002
  4. Grotendorst, A. e.a., Bevorderen van een groeizaam leerklimaat. De onorthodoxe aanpak van de OVDB. In: HRD Thema, gastredactie A. Grotendorst en J. Onstenk, Leercultuur en competentieontwikkeling, jaargang nr. 2, 2004
  5. Huisman, J. e.a., CINOP, Praktijkgericht leren in het beroepsonderwijs, Den Bosch, 2000
  6. Immerseel, M.H.G. van, Het beoordelen van competenties vanuit praktijkperspectief. In: M. Mulder e.a., Competentiegericht beroepsonderwijs, Houten, 2003
  7. Klarus, R. Werkplekleren en leerresultaten. In: M.Mulder e.a. Competentiegericht beroepsonderwijs, Houten, 2003
  8. Simons, P.P.J., Leertheoretische visie. Op zoek naar een krachtige leeromgeving. In: CINOP, Onstenk, J. (red.), Op zoek naar een krachtige leeromgeving. Den Bosch, 2000
  9. Streumer, J. Curriculumontwikkeling in het middelbaar beroepsonderwijs. In: M. Mulder e.a., Competentiegericht beroepsonderwijs, Houten, 2003