Overige

Grip op het leven: het bevorderen van welbevinden bij fragiele ouderen

Grip op het leven: het bevorderen van welbevinden bij fragiele ouderen

Fragiliteit komt bij ouderen veel voor. Het gaat hierbij om problemen in álle domeinen van functioneren, die leiden tot een beperkte reservecapaciteit om tegenslagen op te vangen. Een belangrijk negatief gevolg van fragiliteit is afname van welbevinden. Zelfmanagementvaardigheden zijn vaardigheden die mensen gebruiken om zelf de regie over hun leven in het algemeen, en hun welbevinden in het bijzonder, te houden. Door het verbeteren van zelfmanagementvaardigheden kunnen fragiele ouderen op een effectievere manier achter hun welbevinden aangaan. Uit mijn onderzoek is gebleken dat bij een deel van de fragiele ouderen deze vaardigheden te verbeteren zijn. Hulpverleners hebben hiervoor enerzijds kennis en vaardigheden nodig omtrent fragiliteit bij ouderen én de consequenties die dit heeft voor de dagelijkse situatie van de fragiele ouderen. Anderzijds hebben zij goede gespreksvaardigheden nodig. Goede scholing in beide is een vereiste.

Referenties

  1. Mitnitski, A.B., Mogilner, A.J., MacKnight, C., Rockwood, K., The mortality rate as a function of accumulated deficits in a frailty index. Mechanisms of Ageing and Development (2002), 123, pp.1457-1460.
  2. Morley, J.E., Perry, H.M. III, Miller, D.K., Something about frailty. Journal of Gerontology: Medical Sciences (2002), 57, pp. M698-M704.
  3. Schuurmans, H., Promoting well-being in frail elderly people. Academisch proefschrift, Rijksuniversiteit Groningen, 2004.
  4. Schuurmans, H., Steverink, N., Lindenberg, S., Frieswijk, N., Slaets, J.P.J., Old or frail: what tells us more? Journal of Gerontology: Medical Sciences (2004), 59, pp. M962-M965.
  5. Slaets, J.P.J., Het belang van het 'frailty-concept' bij case-finding in de geriatrie. Tijdschrift voor Gerontologie en Geriatrie (1998), 29, pp.276-278.
  6. Steverink, N., Slaets, J.P.J., Schuurmans, H., Van Lis, M., Measuring frailty: developing and testing the GFI (Groningen Frailty Indicator). Gerontologist (2001), 41, special issue 1, p.236.
  7. Witz, M., Witz, S., Shnaker, A., Lehmann, J.M., Carotid surgery in the octogenarians. Should patients' age be a consideration in carotid artery endarterectomy? [Letter] Age and Ageing (2003), 32, pp. 462-466.