Verslagen

Zin en onzin van leren met ICT

Zin en onzin van leren met ICT

Onder deze titel organiseerde de Vereniging voor Onderwijsresearch (VOR) in december haar jaarlijkse congres. Is ICT het nieuwe tovermiddel? Innovatie is niet per definitie verbetering of vooruitgang. Het is niet de as waarop onderwijs draait, aldus professor Paul Kirschner (Open Universiteit) die als dagvoorzitter fungeerde. Met deze kritische en relativerende opmerkingen zette hij de toon voor deze dag. De voorzitter van de VOR professor Wim Jochems schetste de overspannen verwachtingen die men heeft ten opzichte van de toegevoegde waarde van ICT, ELO, en e-learning. ICT heeft een imago opgebouwd, waarbij je als school alleen nog maar iets voorstelt als je een fl itsende website hebt. Er is een groot technologisch optimisme. Als je de techniek maar in orde hebt, komt de rest vanzelf. Hij constateerde ook een kloof tussen het management in het onderwijs enerzijds en onderwijsgebruikers en onderwijsgevers anderzijds. Het managementteam is meestal redelijk tevreden over de voorzieningen, maar er is aanzienlijke onvrede bij de onderwijsgevenden die gebruik maken van ICT.