Overige

Anderstaligen in de gezondheidszorg

Anderstaligen in de gezondheidszorg

Het Nova College te Haarlem leidt anderstaligen op tot zorghulp. Begin 003 is het Nova College te Haarlem gestart met het duale traject ‘Zorgwerk’. Een samenwerkingsverband tussen de units Educatie en Gezondheidszorg, afdeling Verpleging en Verzorging. Een scholingstraject van anderhalf jaar voor overwegend allochtone vrouwen die bij de unit Educatie een inburgeringsprogramma volgden om daarna in te stromen in een beroepsopleiding voor de gezondheidszorg. In juli 004 hebben tien cursisten het diploma Zorghulp ontvangen en inmiddels is een tweede groep gestart. In dit artikel wordt ingegaan op de ervaringen met de eerste groep Zorgwerk. De cursisten zijn afkomstig uit Turkije, Tunesië, Kameroen, Indonesië, Afghanistan, Roemenië en de Nederlandse Antillen.

In dit artikel

Hoe komen de cursisten in de opleiding?
Vak- en taaldocent
Waarom niveau 1?
Bol of bbl?
De praktijk
Met de stage begon de inhaalslag!
Theorie en praktijk hand in hand
De stand van zaken bij de diplomering