Overige

Zorgen om morgen is zorgen voor morgen

Zorgen om morgen is zorgen voor morgen

Op 10 december vond het minisymposium ‘Zorgen om morgen, is zorgen voor morgen’ plaats. Een minisymposium handelend over ontwikkelingen in het zorgonderwijs. In dit symposium werden drie onderwerpen in interactieve workshops behandeld, te weten veiligheid, beroepspraktijkvorming en deskundigheidsbevordering.