Leerpraktijk

Docenten en praktijkopleiders verbindende schakel van werkplekleren

Docenten en praktijkopleiders verbindende schakel van werkplekleren

Docenten en praktijkopleiders onderhandelen over planning van studenten, documenten, overeenkomsten, werkverdeling, tussentijdse en eindevaluaties, stageboeken, opdrachten, verslaggeving, terugkomdagen, financiële vergoedingen en verlofregelingen. Ook wordt tussen scholen en zorginstellingen onderhandeld over strategische onderwerpen die zich richten op kwesties als afstemming tussen leren op school en leren op de werkplek en de verandering van traditionele onderwijsconcepten in concepten van werkplekleren. In deze toolkit worden concepten en modellen gepresenteerd die de relatie tussen 'het onderwijs binnen de beroepskolom' en 'de gezondheidszorginstellingen' rondom het werkplekleren problematiseren. De gepresenteerde modellen en de voorbeelden kunnen docenten en praktijkopleiders stimuleren met elkaar het debat aan te gaan om de kloof tussen onderwijs en werkveld te slechten.

In dit artikel

Inleiding
1. Studenten aan het beroepsonderwijs
2. Afstemming tussen onderwijs en werkveld: een sociaal leerproces
3. Afstemming tussen onderwijs en werkveld: een model
4. Casus
5. Teamopdracht 1
6. Teamopdracht 2
7. Teamopdracht 3
Stellingen
Referenties

Noten

 1. Zie voor de theorie rondom de communities of practice van Wenger, Onderwijs
  en gezondheidszorg, jaargang 27, maart 2002, nummer 2.

 

Referenties

 1. Glaudé, M.Th. (1997). Werkplek-opleidingen als innovatie. (Dissertatie). Utrecht: Universiteit Twente
 2. Klink, M.R. van der (1999). Effectiviteit van werkplekopleidingen. (Dissertatie). Enschede: Universiteit Twente.
 3. Nieuwenhuis, L., Mulder, R., Jellema, M., en van Berkel, H., (2001). Tussen voorschrift en autonomie: het organiseren van attractief beroepsonderwijs. In: Pedagogische Studiën, jaargang 78, nummer 6, pagina 412-424
 4. Onstenk, J.H.A.M. (1997). Lerend leren werken. Brede vakbekwaamheid en de integratie van werken, leren en innoveren, Proefschrift Katholieke Universiteit Nijmegen, Delft: Eburon
 5. Poell, R.F. (1998). Organizational Work-related Learning Projects: A Network Approach. Nijmegen: Katholieke Universiteit
 6. Rijkers,T (1999). Effectief opleiden voor praktijkopleiders. Baarn: Uitgeverij Nelissen BV
 7. Wenger, E. (1998). Communities of practice. Learning, meaning, and identity. Cambridge: University Press
 8. Wenger, E., McDermott, R., Snyder, W.M. (2002). Cultivating Communities of Practice: A Guide to Managing Knowledge. Boston: Harvard Business School Press