Interview

Kennis maken met …lector Frans Meijers

Kennis maken met …lector Frans Meijers

Samen met Jan Geurts leidt Frans Meijers het lectoraat ‘Pedagogiek van de Beroepsvorming’ aan de Haagse Hogeschool. De twee onderwijsvernieuwers kennen elkaar goed, onder meer van hun betrokkenheid bij de stichting Axis, die zich richt op het aantrekkelijker maken van het bèta/technisch onderwijs in Nederland. ‘Daar is het ons in het lectoraat ook om begonnen,’ zegt Frans, ‘om het aantrekkelijker maken van het hele beroepsonderwijs. Hoe kunnen we van de industriële opleidingenfabriek een loopbaancentrum maken? Waar ontdekken jonge mensen voor wie ze van betekenis kunnen zijn? In het werk, niet op school. In het loopbaanperspectief geplaatst kun je stellen dat ik een voorstander ben van kinderarbeid.’

Noot

  1. Dr. Frans Meijers is de counterpart van dr. Jan Geurts. Samen geven zij leiding aan het lectoraat 'Pedagogiek van de beroepsvorming

 

Literatuurreferenties

  1. Geurts (2003): Van opleidingenfabriek naar loopbaancentrum. Pleidooi voor een integraal herontwerp van het middelbaar beroepsonderwijs. In: Gids voor beroepenonderwijs en volwasseneneducatie. ' s-Gravenhage: Elsevier
  2. Geurts, Jan en Frans Meijers (2004): Pedagogiek van de Beroepsvorming.
  3. Werkplan van het gelijknamig Lectoraat aan de Haagse Hogeschool
  4. HBO-Raad (2004): Innovatieagenda hogescholen: maximale participatie en kenniscirculatie. Den Haag: HBO-Raad
  5. Meijers, Frans (2004): Het verantwoordelijkheidsdilemma in het beroepsonderwijs. Openingsrede lectoraat, 31 maart 2004. www.frans-meijers.nl
  6. Onderwijsraad en Adviesraad voor het Wetenschaps- en technologiebeleid (2001): Hógeschool van kennis. Kennisuitwisseling tussen beroepspraktijk en hogescholen. Den Haag: AWT / Onderwijsraad