Verslagen

Wat motiveert U?

Wat motiveert U?

Onder deze titel vond op 5 februari jongstleden het congres van Opleiders VenV plaats. Ruim driehonderd bezoekers hebben zich met deze vraag beziggehouden. Na een theoretische toelichting door Alexander Minnaert (zie ook O&G 2003-7), werd er vooral in workshops en in een masterclass met elkaar aan de beantwoording van deze vraag gewerkt. Om u een indruk te geven van het brede pallet waarop motivatie betrekking heeft, geven we in woord en beeld een impressie.