Verslagen

HGZO congres 2003; inspiratiebron voor het HBOgezondheidszorg

HGZO congres 2003; inspiratiebron voor het  HBOgezondheidszorg

Zo'n 270 HGZO-docenten zijn op 20 en 21 maart geïnformeerd over allerlei onderwijskundige en beroepsinhoudelijke ontwikkelingen. Een congres voor en door docenten. Een kwart van de deelnemers heeft zelf een of meerdere onderdelen van het congres verzorgd. Naast plenaire lezingen is er vooral gekozen voor actieve vormen als workshops, impressierondes, infoshops en posterpresentaties. Totaal meer dan 50 verschillende onderdelen, waarvan het onmogelijk is u tot in detail verslag te doen. Enkele zaken worden er voor u uitgelicht.

Assessment van competenties in het Hoger Onderwijs. Moet het echt, kan het echt?
Kennisontwikkeling in het HBO, lectoraten en kenniskringen

Voor meer informatie:
www.fbw.vu.nl/docentenopleiding Volgend jaar vindt weer een HGZOcongres plaats op 25 & 26 maart 2004.