Redactioneel

Kiezen voor de zorg

Kiezen voor de zorg

Bij een teruggang in de economie krijgt opleiden vaak minder aandacht in organisaties. De
zorg kan zich dat echter niet permitteren. Voldoende bekwame beroepsbeoefenaren zijn voor
de zorg nu en in de toekomst van het grootste belang. De aandacht zal dus voortdurend gefocust op de kwaliteit en kwantiteit moeten blijven. Het beroepsonderwijs en sociale partners
hebben bij de informateurs gepleit voor versterking van het beroepsonderwijs. Om ook in op
langere termijn te kunnen voldoen aan de groeiende zorgvraag zal de instroom zelfs vergroot
moeten worden.

Nieuwsgierig? Lees het volledige redactioneel.