Overige

Keuze: een opleiding in de zorg?

Keuze: een opleiding in de zorg?

Ieder zichzelf respecterend ROC en Hogeschool organiseert een aantal voorlichtingsdagen om daarmee potentiële belangstellende kandidaten voor de zorg- en verpleegopleidingen binnen te halen. Het aantal studenten moet immers minstens gelijk blijven en liever nog stijgen, vanwege de toenemende vraag naar zorg, de behoefte aan personeel, personeelstekorten en niet in het minst het behoud van werkgelegenheid voor docenten. Veel energie en geld worden gestoken in maatregelen om meer studenten te trekken. De nationale imagocampagne van enkele jaren geleden was bedoeld om de interesse van jongeren in het werken in de zorg te stimuleren zodat zij weer meer dan voorheen voor een passende opleiding zouden kiezen. Alhoewel de imagocampagne algemeen als mislukt wordt beschouwd neemt het aantal belangstellende scholieren toch weer toe. De daadwerkelijke aanmelding voor de opleiding vormt het einde van een keuzeproces, dat in feite voor velen al op jonge leeftijd begint en veelal beïnvloed wordt door het sociale milieu waaruit men afkomstig is. De voorlichting op het ROC en het HBO speelt daarbij een zekere rol, die vergroot kan worden door het aanbrengen van een bepaalde mate van continuïteit, gericht op de jongeren die in principe wel belangstelling hebben voor een baan in de zorg maar nog twijfelen. In dit artikel gaat de auteur in op motieven die studenten ertoe brengen te kiezen voor de zorg.

In dit artikel

Sociale milieu als beïnvloedende factor
Regio
Loopbaanplanning
Waar haal ik mijn informatie?
Nieuwe media
De Open Dag
Decanen
Zij-instromers
Conclusie
Literatuur

Literatuur
1. Berg, S. van den, B. Stam, M. Nijkamp. Jongeren en werk in de gezondheidszorg. Socioconsult, Amsterdam, maart 2000.