Opleiding

Verpleegkundig onderwijs in Vlaanderen
Wat is nieuw in de BAMA-structuur? (I)

Verpleegkundig onderwijs in Vlaanderen

Aan de vooravond van de omschakeling van het hoger onderwijs in de Bachelor-Masterstructuur grijpt de verpleegkundige opleiding de kans om zich aan te passen aan de verwachtingen van de nieuwe eeuw. De kern opleidingscommissie van het departement Verpleegkunde en Vroedkunde van de Katholieke Hogeschool Leuven, België, wil in de basisopleiding een passend antwoord bieden op de gewijzigde verwachtingen van de gezondheidszorg en van de maatschappij. Een opleiding gericht op competenties moet een betere aansluiting geven van het onderwijs op de verwachtingen van de arbeidsmarkt. De competenties die de verpleegkundige uitstraalt, hebben niet enkel te maken met de beroepsuitoefening gericht naar patiënt/cliënt maar houden rekening met de kracht van de technologie, de financiële beperkingen, de maatschappelijke, culturele en juridische ontwikkelingen, en de snelle evolutie van de wetenschap. Wat dit concreet betekent is in een serie van twee artikelen uitgewerkt: in het eerste deel wordt de context geschetst in de visie en uitgangspunten voor de opleiding verpleegkunde; in het tweede deel dat zal worden gepubliceerd in het volgende nummer van dit blad, wordt de concretisering van het opleidingsprofiel weergegeven met de implicaties voor de verdere curriculumontwikkeling.

In dit artikel

Visie en uitgangspunten voor de opleiding Verpleegkunde
Competentie
Samenvattend
Vooruitblik op deel II: de functies van de verpleegkundige
Literatuur

Literatuur

1. Dienst Voor Onderwijsontwikkeling. Handleiding voor het schrijven van opleidingsprofielen voor het hogeschoolonderwijs. Brussel, Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Departement onderwijs, 1997, 64 pp.
2. Fraser, S.W., Greenhalgh, T. 'Coping with complexity: Educating for capability'. British Medical Journal, 2001, nr. 323, p. 799-803.
3. Nationale Raad Voor Verpleegkunde. Actieplan voor de verpleegkunde. De Verpleegkundige Opdracht: Het beroepsprofiel en deskundigheidsprofiel van de verpleegkundige. S.l., september 1998. 27 pp.
4. Pool, A., Pool-Tromp, C., Veltman-van Vucht, F., Vogel, S. Met het oog op de toekomst. Beroepscompetenties van HBOverpleegkundigen. Uitg. NIZW/Hogeschool Rotterdam, 2001.
5. Van Kerckhoven, E. Modulariseren & (basis)competenties. KHLeuven, Departement Sociale School Heverlee, 2002. 17 pp.
6. Van Poucke, A. Het competentieniveau van de afgestudeerde nagestreefd door de opleiding verpleegkunde in het hoger onderwijs van één cyclus aansluitend bij het functioneringsniveau van de beginnende beroepsbeoefenaar verpleegkunde. VVKHO – Onderwijsverzorging, Brussel, 2001. 22 pp.
7. Vlaamse Onderwijsraad, Werkgroep beroepsprofielen van de Vlaamse Hogescholen. Beroepsprofiel verpleegkundige, studie 32. D/1997/6356/21, 41 pp.