Overige

Opleiden: het leerbedrijf in de regio
De verantwoordelijkheid voor kwalitatief goed opleiden in de regio gaat verder dan de schoolbanken

Opleiden: het leerbedrijf in de regio

In dit artikel wordt een verband gelegd tussen het begrip 'leerbedrijf' en de kwaliteit van het verpleegkundig onderwijs. Immers een adequate inrichting van het leerbedrijf heeft consequenties voor de kwaliteit van opleiden van leerlingen, onze toekomstige professionals. Leerlingen en stagiaires 'neem' je niet zomaar in de organisatie. Het aannemen van leerlingen en of stagiaires betekent investeren en niet alleen profiteren. Belangrijk in dezen is dat een organisatie keuzes durft te maken om een goed leerbedrijf te kunnen zijn en te blijven. In dit artikel wordt een aantal van deze keuzes beschreven.

In dit artikel

Inleiding
Keuzes in beleid
Functiedifferentiatie
Functiedifferentiatie en het leerbedrijf
Kwaliteit van leerplekken
Regionale visitatie
Samenvatting
Slotconclusie

Noten

1 N.B. Dit artikel is afgeleid van een presentatie over ‘Opleiden is aantrekkelijk’ die door de auteur is verzorgd in de regio IJssel-Vecht bij een conferentie over ‘Regiepunt: de Passer’ te Zwolle. Het karakter van het artikel is opiniërend.
2 Adhesie is een middelgrote GGZ-instelling in Overijssel die adequaat inspeelt op de zorgvragen van de cliënten. Te denken valt aan Preventie, ambulante zorg tot intensief klinische zorg. Adhesie biedt opleidingsplaatsen aan voor de opleiding tot Psychiater, Klinisch psycholoog, GZ-psycholoog, Verpleegkundig specialist, Gedifferentieerde verpleegkundigen en basis verpleegkundigen, kwalificatieniveau 4 en kwalificatieniveau 5.
3 Bergenhenegouwen, G.J., e.a. Strategisch opleiden en leren in organisaties, Kluwer, Deventer, 1999.
4 LCVV. Feiten over verpleegkundige en verzorgende beroepen in Nederland, Utrecht, 2001.