Leerpraktijk

Toolkit
Overlijden van het kind rond de geboorte

Overlijden van het kind rond de geboorte

De divisie Gezondheidszorg en Welzijn van het Albeda College te Rotterdam wil de deskundigheid bevorderen en kennis, inzicht en ervaringen uitwisselen omtrent obstetrische (en gynaecologische) problematiek ten behoeve van reeds gediplomeerde verpleegkundigen. Het college organiseert daartoe jaarlijks een landelijke bijscholing 'Verpleging rondom de obstetrische en gynaecologische zorgvrager', die modulair is van opzet, vier maanden duurt en door middel van een 'Take home-toets' wordt beoordeeld en al dan niet leidt tot certificering van de cursist. De bijscholing, waarvan de inhoud ook voor verpleegkundigen in opleiding werkzaam in kraamcentra en wijkkraamverpleegkundigen, werkzaam binnen de OKZ van belang is, kent elf vaste inhoudelijke componenten, die ieder jaar zijn aangepast aan de meest actuele inzichten en waarbij ervaringsdeskundigheid wordt ingezet als educatieve ondersteuning. Een onderdeel van de bijscholing is 'Reanimatie en verliesverwerking'. Deze Toolkit beschrijft de lesopzet van het onderdeel Verliesverwerking, waarbij de nadruk wordt gelegd op de sociaal-emotionele aspecten voor de moeder en haar partner.

Literatuur

1. Bruijn M. de. Leren leven met verliezen. Hoe doe je dat? Drukkerij Drechtwerk, Dordrecht.
2. Cuisinier, M. en K. Hoogduin (1994). De psychosociale zorg rond miskraam en perinatale sterfte. Bohn Stafleu Van Loghum, Houten/Zaventem.
3. Dijkstra, I (2002). 'Een kind verliezen'. In: Maatwerk 5 (oktober), 10-14.
4. Geerinck-Vercammen, C (2001). Stille baby's: rouwverwerking bij doodgeboorte en zwangerschapsafbreking. Archipel, Amsterdam.
5. Klein Kranenberg, H. en J. de Jonge (2002). Als geboorte afscheid nemen wordt. Monuta, Apeldoorn.
6. Tuin, M. van (2002) 'Aanwezig zijn'. In: Maatwerk 5 (oktober), 15-17.

 Informatie over literatuur en lotgenotencontact:
 Landelijk Steunpunt Rouwbegeleiding, tel. 030-234 38 68.
 Landelijke zelfhulporganisatie Ouders en hun overleden kind, tel. 0252-370 604.
 http://www.lieve-engeltjes.nl: een Nederlandstalige contactgroep voor mensen die te maken hebben met het verlies van een kind.