Overige

Gekwalificeerd voor de toekomst: hét communicatiemiddel tussen onderwijs- en zorginstellingen

Gekwalificeerd voor de toekomst: hét communicatiemiddel tussen onderwijs- en zorginstellingen

Het begon een paar jaar geleden in het HBO-V-onderwijs, maar na het verschijnen van Met het oog op de Toekomst (Pool e.a., 2001a) is de competentie- hype ook overgeslagen naar de ROC's. Curricula die waren opgebouwd met de deelkwalificaties uit Gekwalificeerd voor de toekomst (Cie. Kwalificatiestructuur, 1996) als bouwstenen, worden nu in snel tempo 'competent' gemaakt. Onderwijsinstellingen gaan de eindtermen herschrijven in termen van competenties en deze opnieuw ordenen in zelfbedachte domeinen. Dit alles met als nobel doel het leerplan transparanter te maken. De auteur is van mening dat veel van deze leerplanherzieningen op zijn minst onnodig en soms zelfs ongewenst zijn. Ze zijn onnodig, omdat we in de sector V&V met Gekwalificeerd voor de toekomst al over een competentiegericht eindtermendocument beschikken. Zolang het gebruik van de gereviseerde leerplannen beperkt blijft tot binnen de muren van de onderwijsinstelling, is er weinig aan de hand. Het is echter ongewenst als de nieuw ontwikkelde concepten, termen en ordeningen op de werkvloer van de samenwerkende zorginstellingen worden geïntroduceerd. De werkbegeleiders zijn immers net een beetje vertrouwd aan het raken met Gekwalificeerd voor de toekomst. De introductie van nieuwe, als overbodig ervaren terminologie heeft veel negatieve gevolgen: het leidt tot tijdverspilling, spraakverwarring, onverschilligheid en cynisme. Aangezien de meeste zorginstellingen met verschillende onderwijsinstellingen te maken hebben, is het voor hen belangrijk dat met elke onderwijsinstelling in dezelfde (onderwijs)taal gecommuniceerd kan worden. In dit artikel wordt daarom gepleit om in deze communicatie gebruik te blijven maken van de taal van Gekwalificeerd voor de toekomst. Dit om te voorkomen dat de kloof tussen theorie en praktijk onoverbrugbaar wordt.

In dit artikel

Inleiding
Gekwalificeerd voor de toekomst: een competentiegerichte benadering ‘avant la lettre’
HBO-V: competenties in plaats van eindtermen
Ook de ROC's gaan meedoen
Aanpak van het AMC
Literatuur

Literatuur

1. Bie, D. de. Competentiegericht leren als stap naar de ontschoolsing van ons onderwijs. Onderwijs en gezondheidszorg, (1999), 23, 4, pp. 84-85.
2. Boerma, S. en M. Hilhorst. Competenties: het wondermiddel. Onderwijs en gezondheidszorg, (2002), 26, 4, pp. 15-16.
3. Both, J.C. Het AMC als leerplaats voor de HBO-V-student Uitvoering en resultaten van de leerplaatsanalyse in een Academisch Ziekenhuis. Onderwijs en gezondheidszorg, (2000), 24, 6, pp. 9-13.
4. Commissie Kwalificatiestructuur. Gekwalificeerd voor de toekomst. Kwalificatiestructuur en eindtermen voor Verpleging en Verzorging. Zoetermeer/Rijswijk: Ministerie van OWC en Ministerie van VWS, 1996.
5. Grotendorst, A., L. Dercksen en J. van der Kolk. Competentiegericht en breed opleiden: de kwalificatiestructuur Verpleging en Verzorging in retrospectief. Onderwijs en gezondheidszorg, (1998), 22, 10, pp.196-199.
6. Hoogeveen, H. Competent gekwalificeerd? Competenties als concept voor optimale aansluiting onderwijs-arbeidsmarkt. Onderwijs en gezondheidszorg, (2002), 26, 4, pp. 3-8.
7. Pool, A. e.a. Met het oog op de Toekomst. Utrecht: NIZW, 2001a.
8. Pool, A. e.a. Een uitdaging voor de toekomst. Project Beroepscompetenties HBO-verpleegkunde. Onderwijs en gezondheidszorg, (2001b), 25, 3, pp. 22-25.