Overige

Examinering in ontwikkeling

Examinering in ontwikkeling

Op 21 november bracht de Onderwijsraad het Advies ‘Examinering in ontwikkeling’ uit. Centraal daarin staat de beantwoording van de vraag: ‘Hoe kan een nieuwe examensystematiek voor het voortgezet onderwijs, middelbaar beroepsonderwijs en hoger onderwijs ontwikkeld worden, die enerzijds (beter) aansluit bij de leerloopbaan van de student en anderzijds recht doet aan maatschappelijke belangen en eisen van de arbeidsmarkt?’ De Raad richt zich met de term ‘leerloopbaan’ op goede doorstroommogelijkheden van VMBO naar MBO naar HBO, met flexibele kwalificatiemomenten. Het gaat om de beroepskolom en een doorlopende leerlijn. Bij maatschappelijke belangen en eisen van de arbeidsmarkt gaat het om vertrouwen dat de samenleving, vervolgopleidingen en het bedrijfsleven hebben in de resultaten die kandidaten op een examen hebben behaald. Het examen dient een duidelijk beeld te geven van wat studenten kunnen als ze van een opleiding afkomen. Dit betreft het civiele effect van examens.

In dit artikel

Leerresultaten voorop
Omschakeling naar competenties
Bestaande praktijk rond examens
Aanbevelingen middelbaar beroepsonderwijs
Tot slot