Onderwijs en Gezondheidszorg
September 2000, Jaargang 24, Nummer 5, pp. XXXIII-XXXVI

Leerpraktijk

Vaardig worden in de omgang met suïcidale patiënten in een algemeen ziekenhuis

Vaardig worden in de omgang met suïcidale patiënten in een algemeen ziekenhuis

Deze Toolkit levert een bijdrage aan het leren omgaan met suïcidale patiënten in een algemeen ziekenhuis. Het gaat daarbij om herkenning, eerste opvang en begeleiding van patiënten waarbij (mogelijk) sprake is van suïcidaliteit. De lesduur van het practicum bedraagt minimaal 180 minuten.

Noten

  1.  Met speciale dank voor het kritisch commentaar aan Annette Boenink, psychiater bij de Psychiatrisch Consultatieve Dienst van het AZVU, de werkgroepleden van de Richtlijn omgaan met suïcidaliteit in het algemene ziekenhuis van de Vereniging voor Consultatief Psychiatrische Verpleegkunde en Gusta van der Zanden van ROC Oost-Nederland.
  2. Van Praag, H.M., Faulty cortisol/serotonine interplay. Psychopathological and biological characterisation of a new hypothetical depression subtype (SECA depression), Psychiatry Research 65, 143-157