Verhalen veranderen

  • 3 min.
  • Recensies

Dit boek geeft veel inspiratie over de rijke mogelijkheden van verhalen vertellen. Hoe kunnen deze helpen bij veranderingen in organisaties en bij teamontwikkeling? Hoe kun je verhalen expliciteren, onderzoeken en vernieuwen? Hoe kun je ervoor zorgen dat verschillende verhalen elkaar versterken en bijdragen aan de onderlinge verbinding en energie van mensen en groepen? Zodat ze nieuwe mogelijkheden ontdekken en er beweging ontstaat? 

Afbeelding (kleur) cover verhalen veranderen

De auteurs van dit boek zien een organisatie als een netwerk van relaties. De gesprekken die de mensen in dit netwerk dagelijks voeren, zijn de plek waar de organisatie telkens opnieuw vorm krijgt, via de verhalen die zij elkaar vertellen. Met al die verhalen maken collega’s samen beelden van de werkelijkheid, en die bepalen hun handelen. Als je als organisatie wilt werken aan verandering, zijn deze gesprekken en verhalen dus een belangrijk aangrijpingspunt.

Van fundament naar praktijkvoorbeelden

Verhalen veranderen is opgebouwd uit vier delen. In deel I lees je hoe “verhalend veranderen” werkt. Je kunt medewerkers helpen op verhaal te komen, te deconstrueren (onderzoeken, verdiepen), meerstemmigheid te bereiken of nieuwe wendingen te construeren. Je kunt werken met verhalen uit het verleden of heden. Maar ook met verhalen over de gewenste of gevreesde toekomst.

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?