Vier adviezen en tools rondom werkleren

Bewuster en gerichter leren in het dagelijkse werk?

  • 11 min.
  • Leerpraktijk

Hoogwaardige zorg bieden aan kinderen met complexe medische problematiek is topsport. Leren binnen de alledaagse werkpraktijk speelt een belangrijke rol om die goede zorg te leveren. Vaak gaat werkleren ongemerkt en onbewust. In gesprekken met zorgprofessionals uit het Amalia kinderziekenhuis in Nijmegen haalden we dit leren naar de oppervlakte. Is het mogelijk om je leren in het werk bewuster en gerichter vorm te geven? Meer bewustzijn van werkgerelateerde leerprocessen levert namelijk veel op. In dit artikel delen we de inzichten, adviezen en tools over het bewuster en gerichter leren in de dagelijkse werkpraktijk op basis van interviews met verschillende zorgprofessionals.

Zorgprofessionals lopen iedere dag tegen uitdagingen aan: hoe organiseren we de zorg zo dat dit kind en gezin zo min mogelijk belast worden? Hoe kunnen we onze verpleegkundige expertise binnen deze keten beter inzetten? Het zijn voorbeelden van vraagstukken waarin leren een centrale rol speelt, vaak zonder dat er opleidingen en cursussen bij komen kijken. We noemen dat informeel werkleren. Je kunt je voorstellen dat de mate waarin er effectief (samen) geleerd wordt veel invloed heeft op de kwaliteit van de zorg (Kremer & Bögels, 2020). Het leren en het werken zijn sterk met elkaar vervlochten, waarbij juist het leren haast ongemerkt gaat. Daarmee lopen we kansen mis. Je kunt beter uitkomsten van het leren (kennis) delen als je je ervan bewust bent. Ook kun je je manier van leren optimaliseren als je weet wat je leert en hoe je leert (Ruiters & Simons 2001). Verder kun je de regie over je ontwikkeling binnen het werk beter nemen als je nadenkt waarin je je wilt ontwikkelen en wat je daarbij

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?