Hoe ervaren studenten en docenten onderwijsstrategieën voor kritisch denken?

  • 1 min.
  • Onderzoek
  • Onderzoek actueel

In de Verpleegkunde is kritisch denken essentieel voor het leveren van kwaliteitszorg. Omdat het kritisch denken van verpleegkundigen de zorguitkomsten zowel positief als negatief kan beïnvloeden is het erg belangrijk om leerstrategieën voor kritisch denken in het verpleegkunde onderwijs te includeren. Studenten worden daarmee goed voorbereid op hun professionele verantwoordelijkheden. In deze scoping review wordt beschreven hoe verschillende onderwijsstrategieën worden ervaren door studenten en docenten verpleegkunde.

De onderzoekers hebben literatuur gezocht in verschillende databanken van december 2019 tot februari 2020. In totaal werden 6199 artikelen gevonden. Na selectie op kwaliteit en inhoud, bleven negentien relevante artikelen over. In de geïncludeerde studies werden zowel voorals nadelen gevonden van de beschreven onderwijsstrategieën. Gunstig waren strategieën waarbij enerzijds een veilig en open leerklimaat was met een goede samenwerking tussen studenten onderling en met docenten, en die anderzijds aan studenten zichtbaar maakten welke kennis zij al hadden en/of nog nodig hebben. Het reflectievermogen van studenten werd hier aangesproken. Nadelig waren strategieën waarbij digitaal leren (via de computer) een plek kreeg. Studenten en docenten ervaarden deze vorm als beperkend voor goed kritisch denken en raakten gestrest door een gebrek aan tijd om voor te bereiden en actief deel te nemen.
De kwalite

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?