INTER-ACTIE

Kolomoverstijgend interprofessioneel werkplekleren

  • 10 min.
  • Leerpraktijk

In de gezondheidszorg is goede interprofessionele samenwerking belangrijk als middel om optimale zorg te bieden die voldoet aan de behoefte van de individuele cliënt. Werkplekleren geeft een ideale setting om deze samenwerkingscompetenties te leren. Verschillende zorgorganisaties in Zuid-Limburg bieden daarom het kolomoverstijgend programma INTER-ACTIE aan: tijdens hun stage leren wo, hbo- en mbo-studenten van verschillende zorgdisciplines van, over en met elkaar. In drie bijeenkomsten en een meeloopmoment maken deze studenten kennis met elkaars werk, oefenen ze met een interprofessioneel teamoverleg en denken ze samen na over kwaliteitsverbetering van de zorg. In het programma is expliciet aandacht voor reflectie en feedback.

Achtergrond

De laatste decennia wordt de noodzaak van goed samenwerken in de zorg steeds meer (h)erkend. Door de vergrijzing neemt het aantal ouderen sterk toe. In combinatie met andere trends, waaronder vroege opsporing van ziekten en verhoogde kans op overleving, is het hebben van één of meer chronische ziekten eerder regel dan uitzondering geworden (Van Oostrom et al., 2017). Het ondersteunen en bevorderen van het dagelijks functioneren, de veerkracht en de eigen regie van mensen staat in toenemende mate centraal in de zorg (NHG, 2017). Om deze ondersteuning te bieden, zijn vaak verschillende zorgprofessionals bij dezelfde patiënt betrokken. Dit vraagt om goede onderlinge samenwerking. Om toekomstige zorgprofessionals goed voor te bereiden op hun beroepspraktijk, is het niet toereikend om alleen te streven naar vakbekwaamheid.
Zorgprofessionals worden ook deel v

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?