Leren in een andere realiteit

  • 11 min.
  • Best practices

Het oefenen en toetsen van gesprekstechnieken vindt binnen het hbo-onderwijs veelal plaats in de vorm van een rollenspel. In dit rollenspel is een medestudent, docent, simulatiepatiënt of trainingsacteur de tegenspeler. Zo ook bij opleidingen van de Academie Gezondheid en Vitaliteit (AGV) van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN). Rollenspelen waren tot nu toe het beste middel om de werkelijkheid na te bootsen.

Uit een inventarisatie in 2020 onder ongeveer zeshonderd studenten en docenten is echter gebleken dat:

  • niet alle studenten voor een groep durven oefenen;
  • oefenmomenten beperkt gevonden worden;
  • variabelen in de rollenspellen als inconsistent worden ervaren;
  • feedback in de les en de beoordeling van de toets vaak subjectief zijn;
  • het leerrendement variabel is en moeilijk meetbaar;
  • het passend maken van de moeilijkheidsgraad en inhoud te veel afhankelijk is van de vaardigheden van de tegenspeler en de beoordelaar.

Met Virtual Reality (VR) kun je de werkelijkheid ook nabootsen. Iedereen die weleens een VR-bril op heeft gehad, weet hoe krachtig de virtuele wereld die VR biedt, kan zijn. Met een VR-bril op ben je bijna volledig afgesloten van de omgeving waarin je je op dat moment bevindt; je hoort en ziet alleen dat wat

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?