Zelfbeoordelingsinstrument Zingeving in de Verpleegkunde

  • 9 min.
  • Leerpraktijk

In dit artikel vind je een zelfbeoordelingsinstrument, bestaande uit 28 stellingen, dat je in kunt zetten om te zien in hoeverre studenten Verpleegkunde zichzelf competent vinden in het verlenen van zorg met betrekking tot zingeving. Onze ervaring met dit instrument is positief: studenten zijn open en eerlijk over dit onderwerp en zijn zich bewust van hun ontwikkelpunten. Het kan wel nodig zijn om de stellingen van het instrument voor te bespreken met de studenten, omdat de onderwerpen niet voor iedereen even vanzelfsprekend zijn.

Doel leerpraktijk

Een beeld krijgen van de competenties voor het ondersteunen van zingeving in de zorg met behulp van een zelfbeoordelingsinstrument, en op basis daarvan het gesprek aangaan en een leerproces op dit gebied op gang helpen.

Zorg en zingeving

Welbevinden, veerkracht en zingeving worden onderdeel van gezondheid genoemd in het beroepsprofiel Bachelor of Nursing 2020 (Lambregts, Grotendorst & Van Merwijk, 2016). Daarnaast worden ook “positieve gezondheid” en “van ziekte en zorg naar gedrag en gezondheid” vermeld in verpleegkundige literatuur (IPH, 2020). Dit brede gezondheidsconcept biedt aanknopingspunten voor preventie, zorg en welzijn en de onderlinge verbinding hiertussen (RIVM, 2019). Verpleegkundigen zien een breed spectrum aan manieren waarop mensen betekenis geven aan hun leven. Daarom wordt een verpl

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?