Vergroten zelfredzaamheid

Ontdekken van technologie met Harms Escape Room

  • 10 min.
  • Best practices

Technologie kan bijdragen aan gepersonaliseerde zorg, mensen ondersteunen om langer thuis te wonen en eigen regie/zelfstandigheid bevorderen. Toch wordt het potentieel van technologie nog onvoldoende benut. Zorgprofessionals hebben hierbij een essentiële rol in het gebruik en implementatie van technologie. De vraag is: hoe kun je zorgprofessionals verleiden om meer technologie te gebruiken? Door ze op een creatieve en uitnodigende manier kennis te laten maken met zorgtechnologie. Het samenwerkingsverband ‘Technologie voor warme zorg’ heeft Harms Escape Room ontwikkeld. Hierbij maken zorgprofessionals kennis met technologie door het spelen van een escaperoom, delen zij ervaringen en bespreken ze wat zij morgen anders kunnen doen.

Aanleiding

In Nederland werkt op dit moment één op de zes werknemers in de zorgsector (CBS, 2022). Wanneer de zorg in het huidige tempo blijft doorgroeien, dan zou dat in 2040 ongeveer één op de vier werknemers moeten zijn (SER, 2021). Om kwalitatief goede zorg te kunnen blijven bieden, wordt ingezet op meer eigen regie bij cliënten, een groter beroep op het netwerk en inzet van zorgtechnologie. Onder zorgtechnologie verstaan we “alle technologische hulpmiddelen, voor zowel cliënten, zorgprofessionals als hun netwerk, ten behoeve van ondersteuning en verbetering van de gezondheidszorg en welzijnssector”(Den Ouden et al., 2021). Voorbeelden zijn bewegingssensoren ten behoeve van veiligheid, robots die ondersteunen bij dagstructuur, medicijndispensers voor veilige medicatietoediening en beeldbellen voor online hulpverlening (SER, 2021). Zorgtechnologie draagt bij a

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?