Handboek Gezondheidszorgonderzoek

  • Recensie
  • Recensies

Het handboek gezondheidszorgonderzoek bevat 30(!) hoofdstukken met bijdragen van een groot aantal Nederlandse gezondheidszorgonderzoekers. De vele hoofdstukken zijn verdeeld in drie delen. Het eerste deel, wetenschapsgebied, behandelt het domein gezondheidszorgonderzoek en wetenschappelijke uitgangspunten/theorievorming. In deel twee, methoden en technieken, passeren diverse methoden de revue zoals kwalitatief/kwantitatief onderzoek, verschillende designs, systematische literatuurstudie en meta-analyse, of het maken en beoordelen van vragenlijsten. Het derde deel richt zich op de vele toepassingsmogelijkheden van gezondheidszorgonderzoek. Voorbeelden hiervan zijn de bestuurswetenschappelijke invalhoek, onderzoek op het gebied van gezondheidsrecht, kosten van de zorg, preventie en implementatieonderzoek. Ieder hoofdstuk is geschreven door een expert, wat het boek op een hoog niveau brengt. Het boek bevat veel tekst, ondersteund door tabellen en praktijkvoorbeelden. Je treft geen plaatjes of foto’s aan. Een omvangrijk handboek voor liefhebbers van onderzoek!