De empathisch-directieve benadering: zorg voor cliënten met het syndroom van Korsakov

  • 1 min.
  • Recensie
  • Recensies

Dit boek levert het bewijs dat de ontwikkelingen in de psychiatrie de laatste 35 jaar voortvarend zijn geweest. In de jaren 70 was er naast de nodige medicatie slechts één therapie. Een heel strakke dagstructuur, een zeer consequente, eenduidige benadering die voor iedereen gelijk was en een stevig dagprogramma. De afgelopen jaren zijn meerdere methodieken ontwikkeld waarin benaderingswijze en ondersteunend milieu bepalende factoren zijn. Om cliënten met het syndroom van Korsakov zodanig te begeleiden dat zij zich veilig voelen in hun leef- en woonomgeving en waarbij recht wordt gedaan aan hun individuele waarden is de empatisch-directieve benadering ontwikkeld. In dit lesboek wordt duidelijk gemaakt hoe het gedrag en afwijkend gedrag ontstaat. Er is aandacht voor het leren anticiperen op lichaamstaal, hoe om te gaan met machtsstrijd en hoe je je eigen sociale vaardigheden en lichaamstaal in kunt zetten

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?