Vier recensies

  • 7 min.
  • Recensie
  • Recensies

Ik ben niet boos, maar teleurgesteld...
Emoties in het dagelijks leven
Onder redactie van: Bertjan Doosje & Agneta H. Fischer
ISBN: 90 5594 3851
Scriptum, Prijs: €17,95

Emoties vormen de dynamiek van de sociale relaties! In het boek ‘Ik ben niet boos, maar teleurgesteld...’, wordt in tien artikelen uitgelegd dat emoties beïnvloed worden door de waarneming van het gedrag van anderen. In deze recensie worden twee artikelen uit het boek besproken relevant voor de hulp en zorgverlening. In het artikel van Zaalberg, Fischer en Manstead (hoofdstuk 2) wordt nagegaan wat de motieven zijn om emotioneel te reageren en hoe emoties van het gezicht van iemand zijn af te lezen. In hun bijdrage gaan de auteurs uit van de neuro-culturele en de gedragsecologische theorie. Beide theorieën worden in een schema geïntegreerd om het ontstaan van emoties te v

Abonneer u direct en krijg toegang tot alle artikelen

Abonneer nu

Heeft u al een account?