In dit nummer
april 2022
Portretfoto (kleur) Petrouschka Wind-Werker
Interview

IN GESPREK MET PETROUSCHKA WIND-WERKER
Vertrouwen in vakmanschap

Petrouschka Wind-Werker deed 30 jaar geleden de inserviceopleiding tot verpleegkundige bij het AMC. We gingen met haar in gesprek over vanuit vertrouwen vernieuwend beleid creëren rondom het aantonen van bekwaamheid van voorbehouden- en risicovolle handelingen. lees verder »

Onderzoek

Wat bevordert het leren van mbo-zorgverleners in het verpleeghuis?

Als je je bezighoudt met opleiden en leren in de verpleeghuiszorg, dan wil je weten welke factoren van belang zijn om het leren van zorgverleners te stimuleren. Zijn er factoren waar je rekening mee kunt houden, als je een goed leerklimaat wilt realiseren en zorgverleners wilt ondersteunen bij hun leertraject? Irene Muller-Schoof et al. deden een literatuuronderzoek hiernaar en delen de bevindingen. lees verder »

Wat zorgt voor stress bij je eerste baan als verpleegkundige?

Uit sinds 2008 in de Verenigde Staten verzamelde data door de National Student Nurses’ Association (NSNA) blijkt een toename van meldingen over stress op de werkplek bij nieuw afgestudeerde verpleegkundigen. Om zicht te krijgen op de factoren die van invloed zijn op de ervaren stress, is het antwoord op de vraag: ‘Beschrijf wat stressvol op het werk is’ opnieuw geanalyseerd. lees verder »

Hoe leren zorgstudenten van generatie Z?

Middels een scoping review is onderzoek verricht naar de leerstijlen, leervoorkeuren en leerbehoeften van zorgstudenten, die gerekend kunnen worden tot de generatie Z (Gen Z). Gen Z-zorgstudenten verschillen ten opzichte van voorgaande generaties (generatie X, Millenials) en dit vraagt didactische aanpassingen om het onderwijs aan te laten sluiten. lees verder »

Portretfoto (kleur) Miriam van de Berg en Erik Jansen
De ontmoeting

Extramuraal Leerteam: een nieuwe stagevorm in de thuiszorg

Erik Jansen, Academie voor Verpleegkunde Hanzehogeschool, en Miriam van den Berg, TSN Wijkverpleging, stonden samen aan de wieg van het Extramuraal Leerteam in de thuiszorg. lees verder »

Column

Een open blik

In maart/april werd het jaarlijkse Skills the Finals georganiseerd; het nationale kampioenschap voor beroepen. Daarnaast was er ook ruimte voor loopbaanoriëntatie en -begeleiding (LOB)-experiences; prachtige stands die ingericht waren om kennis te maken met verschillende beroepen. lees verder »

Introductietijd

Het is alweer even geleden dat ik mijn eerste stage liep in een ziekenhuis. Inmiddels is er veel veranderd en zijn er onderbouwde introductieprogramma’s voor leerlingen, studenten en nieuwe medewerkers. Voor de begeleiders van stagiaires worden trainingen aangeboden. Een eerste kennismaking vindt tegenwoordig meestal plaats voorafgaande aan die eerste stagedag. Ondanks deze verbeteringen blijft de inwerkperiode een intensieve periode die nu eenmaal tijd kost. lees verder »

Illustratie (zwart-wit) gehoord en gezien
Opinie

GEHOORD EN GEZIEN
Petrouschka Wind-Werker aan het woord

In deze rubriek geeft iemand die meegewerkt heeft aan dit nummer tips over media die hen inspireren. Deze keer Petrouschka Wind-Werker, we interviewden haar over het maken van vernieuwend beleid rondom het aantonen van bekwaamheid van voorbehoudenen risicovolle handelingen in het OLVG. lees verder »

Leerpraktijk

Technologie in je lessen? Dat doe je zo!

De inzet van technologie binnen de gezondheidszorg blijft toenemen en daarmee worden er specifieke kwalificaties van (toekomstig) zorgen welzijnsprofessionals gevraagd. In dit artikel beschrijven we de opzet en uitkomsten van een werkplaats waarin dertien mbo- en hbo-onderwijsinstellingen uit heel Nederland zeven maanden lang samengewerkt hebben aan het verwerken van technologie in de curricula. lees verder »

Best practices

Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk: doel en werkwijze

In september 2019 is de Academische Werkplaats Verpleegkunde in de wijk (AWV) gestart. Dit artikel beschrijft de opzet van de AWV. Hierbij wordt ingegaan op de aanleiding, op welke thema’s er zorginnovatie en onderzoek plaatsvindt, hoe het onderwijs eruitziet, en tot slot wat uitdagingen en kansen zijn voor de toekomst. lees verder »