In dit nummer
april 2021
Portretfoto (zwart-wit) Dirk Megens
Interview

IN GESPREK MET DIRK MEGENS
‘Goede rekenvaardigheid is essentieel om goede zorg te leveren’

Dirk Megens werkt nu nog twee dagen per week als docent bij ROC Nijmegen. In 2018 nam hij deeltijdontslag, omdat er veel vraag was naar goede uitleg over (verpleegkundig) rekenen. We spraken met deze energieke docent over verpleegkundig rekenen, rekenangst en de rekentoets. lees verder »

Onderzoek

Verpleegkundige zorg in de langdurige intramurale ouderenzorg

De complexiteit van de langdurige intramurale ouderenzorg, waaronder verpleeg- en verzorgingshuizen, is de afgelopen decennia toegenomen. De algemene opvatting is dat meer zorgpersoneel zal leiden tot betere zorgkwaliteit, maar studies naar de relatie tussen personeelsomvang en -samenstelling en kwaliteitsindicatoren in verpleeghuizen laten geen eenduidig bewijs zien. lees verder »

Studenten en patiënten over student-patiëntrelaties

Een goede relatie tussen de patiënt en de zorgprofessional levert een positieve bijdrage aan de gezondheid en het welbevinden van de patiënt. Binnen het onderwijs is er veel aandacht voor het patiëntperspectief en nemen patiënten deel aan het onderwijs. Aangetoond is dat studenten en patiënten het waarderen als er sprake is van wederzijds leren in de relatie. lees verder »

Storytelling als leerstrategie voor reflectie tijdens stages

De ervaringen van verpleegkundestudenten tijdens hun stages zijn vaak complex. Hierdoor kunnen studenten niet alleen voordeel hebben bij een cognitieve benadering, maar ook bij een creatieve reflectie. Deze literatuurstudie benadrukt de waarde van storytelling als creatieve strategie om de reflectie van studenten tijdens de stage te bevorderen. lees verder »

Portretfoto (kleur) Aline Bouwes (links) en Charissa Portier
De ontmoeting

Docenten schrijven nieuw boek over pathologie

Docenten Aline Bouwes (rechts), Hogeschool Utrecht, en Charissa Portiér, Hogeschool Rotterdam, schreven samen met drie anderen het boek Pathologie voor verpleegkundigen. lees verder »

Column

Wake-upcall

Toen Jaap van Dissel het in zijn kerstinterview met de NOS deed voorkomen dat het hoge aantal coronabesmettingen in verpleeg­huizen te maken had met het opleidings­niveau van verzorgenden, was deze beroepsgroep hier uiteraard zeer verbol­gen over. lees verder »

Dezelfde vraag

Bij vrijwel alle opposities van het laatste jaar heb ik ongeveer dezelfde vraag gesteld. Dat lijkt vreemd. De promovendi met wie ik in het openbaar in debat ging om hen in de gelegenheid te stellen hun onderzoek te verdedigen, hadden namelijk totaal verschillend onderzoek gedaan. lees verder »

Best practices

V-model: technologiekwalificaties van mbo- en hbo-professionals in zorg en welzijn

Technologie wordt gezien als een van de middelen om ook in de toekomst persoonlijke, effectieve en efficiënte zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Om dit te realiseren, zijn de kwalificaties van (toekomstige) zorg- en welzijnsprofessionals een belangrijke sleutel tot succes. lees verder »

Leerpraktijk

Opleiden in de gehandicaptenzorg start bij de vraag van de cliënt

De gehandicaptenzorg ontwikkelt zich, de maatschappelijke context verandert en de kenmerken van de cliëntenpopulatie wijzigen. Er is een toename van het aantal licht verstandelijk beperkten in de gehandicaptenzorg, er is sprake van vergrijzing en we zien over het algemeen genomen een toename van de zwaardere en complexe zorg. lees verder »